فلایتیو، حامی کمپین #تورلیدرشو

flightio - aram abdi
رتبه بچه های کدام شهر
1 تهران
2 تبریز
رتبه کدام مکان دیدنی
1 تهران - برج میلاد
2 تبریز - ائل گلی

در روز جهانی راهنمایان گردشگری (۲۱ فوریه) و همسویی با توسعه فرهنگ ایران شناسی و ایرانگردی، فلایتیو به حامیان کمپین تورلیدرشو پیوست.